Toppmeny

Kultur

Bevara inte bara, återanvänd också!
.
.
Vi sätter kulturen närmare människorna
.

Bli medlem i Wikimedia Sverige och hjälp oss att påverka. 

Vi hjälper institutioner att tillgängliggöra sitt material så att de får en stor användning och spridning. Till exempel har vi gjort en broschyr som enkelt förklarar hur de kan gå till väga.

ABM-sektorn har ett stort kulturarv att förvalta och en uppgift att göra den tillgänglig till allmänheten och vi tror att vi har en plattform som kan göra det lyckosamt.

Vi har tecknat en avsiktsförklaring med Centralmuseernas samarbetsråd om hur vi kan arbeta tillsammans för att göra kulturarvet mer lättåtkomligt.