Toppmeny

Utbildning

.
Wikipedia i utbildning!
.
Wikimini - barnens fria uppslagsverk
.

Bli medlem i Wikimedia Sverige och hjälp oss att påverka. 

Vi hjälper pedagoger att förstå hur Wikipedia fungerar och hur de kan använda sig av det som ett verktyg.

Lärare och pedagoger har en stor uppgift framför sig att hjälpa sina elever och studenter att hantera Wikipedia på ett användbart sätt.

Wikipedia har använts i utbildning på väldigt många sätt, och det finns väldigt mycket att lära av dem som redan har försökt. Inspireras till att anpassa det till din läromiljö!